Skip to content
Dokumentatsiya
Kubernetesga Argo CD o'rnatish va sozlash

Kubernetesga Argo CD o'rnatish va sozlash

argo-cd

Kirish

Applicationlaringizni deploy qilish uchun Kubernetes-dan foydalanish moslashuvchan masshtablash, distributed komponentlarni boshqarish va applicationlaringizning turli versiyalarini boshqarish kabi muhim infratuzilmaviy afzalliklarni taqdim etishi mumkin. Biroq, nazoratning kuchayishi bilan murakkablik kuchayadi. Continuous Integration va Continuous Deployment(CD) tizimlari odatda versiyani boshqarish, oʻzgartirish jurnali(change log) va orqaga qaytarish(rollback) funksiyalarini taʼminlash uchun yuqori darajadagi abstraksiyada ishlaydi. Ushbu abstraksiya layeriga mashhur yondashuv GitOps deb ataladi.

GitOps, o'z mohiyatiga ko'ra, deklarativ infratuzilma va dastur kodi uchun yagona manba sifatida Git repositoriyalaridan foydalanadigan eng yaxshi amaliyotlar to'plamidir. Ushbu metodologiya versiyalarni boshqarish, hamkorlik va avtomatlashtirish tamoyillarini infratuzilma va applicationlarni yetkazib berish sohasiga olib kirishga qaratilgan. GitOps-ni qabul qilish orqali jamoalar Kubernetes konfiguratsiyasini boshqarishda shaffof, tekshiriladigan va avtomatlashtirilgan yondashuvni qo'llashlari mumkin.

Argo CD, kuchli va open source GitOps continuous delivery(CD) tooli, Kubernetes ekotizimida GitOps afzalliklarini amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi. Argo CD GitOps tamoyillarini Kubernetes klasterlarida applicationlar va ularning konfiguratsiyasini joylashtirish va sinxronlashtirishni avtomatlashtirish uchun kengaytiradi. U Git-ga asoslangan markazlashtirilgan control planeni ta'minlaydi, bu applicationlar va infratuzilmaning istalgan holatini doimiy ravishda saqlab turishni ta'minlaydi va deployment workflowlarini tartibga solishda paradigma o'zgarishiga olib keladi.

Ushbu qo'llanmada biz Argo CD-ni Kubernetes klasterida o'rnatish va sozlashni ko'rib chiqamiz. Ushbu qo'llanmaga rioya qilish orqali siz GitOps amaliyotlarini amalga oshirish, aspplicationlarni deploy qilish avtomatlashtirish va Kubernetes environmentingizda mustahkam va samarali continuous delivery(CD) pipeline ta'minlash uchun Argo CD-dan qanday foydalanish haqida tushunchaga ega bo'lasiz.

Ishni Boshlash

Ishni boshlash uchun bizga kerak bo'ladi.

 • Ishlab turgan kubernetes cluster
 • helm va Nginx Ingress Controller
 • Cert-Manager

Ushbu qo'llanmani yaxshi tushinish uchun quyidagi qo'llanmalarni ko'rib chiqish tavsiya qilinadi!

Argo CD O'rnatish

argo-cd

Kubernetes klasterimizga Argo CD'ni helm orqali o'rnatamiz.

1-> Argo CD helm repositoriyani qo'shib olamiz va yangilab olamiz.

helm repo add argo https://argoproj.github.io/argo-helm
helm repo update argo

2-> Argo CD'ni ynagi argo-cd nomli namespace ochib shunga o'rnatamiz.

helm install argocd argo/argo-cd --namespace argo-cd --create-namespace

Belgilangan versiyani o'rnatish

helm install argo-cd argo/argo-cd --version 5.53.8 --namespace argo-cd --create-namespace

Rasmiy Argo CD helm charti (opens in a new tab)

3-> Argo CD o'rnatib bo'lganimzidan keyin statusini tekshiramiz.

kubectl get pods -n argo-cd

argo-cd

Argo CD epose qilish

Argo CDni kubernetes klasterimizda ishga tugirganimzidan keyin Argo CDni tashqariga ochamiz, domen ulaymiz va SSL Sertifikat olamiz. Buning uchun sizda Kubernes klaster networki sozlangan bo'lishi va Nginx Ingress Controller, Cert-manager o'rnatilgan va sozlangan bo'lishi kerak.

1-> Argo CDni tashqariga ochish uchun k8s-master serverimizda keling argo-cd nomli papka ochib argo-cd-ingress.yaml nomli .yaml configuratsiya fayl ochib olamiz.

mkdir argo-cd
cd argo-cd
nano argocd-ingress.yaml

2-> argocd-ingress.yaml konfiguratsiyamizni yozamiz.

konfiguratsiyamizni yozishdan oldin argo-cd servicelari statusini ko'rib chiqishimiz kerak.

kubectl get service -n argo-cd

argo-cd

Statusdan ko'radigan bo'lsak biz argocd-server nomli serviceni expose qilishimiz kerak 80/443. argocd-server esa argo-cd namesapceda.

apiVersion: networking.k8s.io/v1
kind: Ingress
metadata:
 name: argocd-ingress
 namespace: argo-cd
 annotations:
  nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect: "true"
  nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol: "HTTPS"
  nginx.org/ssl-services: "argocd-server"
  cert-manager.io/cluster-issuer: "letsencrypt-prod"
 
spec:
 ingressClassName: "nginx"
 rules:
 - host: argocd.xilol.uz
  http:
   paths:
   - path: /
    pathType: Prefix
    backend:
     service:
      name: argocd-server
      port:
       number: 443
 tls:
 - hosts:
  - argocd.xilol.uz
  secretName: argocdserver-tls

Ushbu configuratsiyani qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsak bu argo-cd nomli namesapcedagi argocd-server nomli serviceni expose qiladi uning porti 443 va biz Sertifikat olish uchun letsencrypt-prod ClusterIssuerdan foydalanamiz. argocd.xilol.uz bu bizning domenimiz va ingress Nginx. DNS hostinga esa k8s-master serverimiz static IP sini bog'laymiz.

5-> configuratsiyani apply qilib ishga tushiramiz.

kubectl apply -f argocd-ingress.yaml

Konfiguratsiyani apply qilib argocd.xilol.uz domeniga brauzer orqali kirib ko'rganimizda quyidagi Argo CD kirish oynasi ochilishi kerak.

argo-cd

6-> Argo CDga kirish uchun birinchi parolni olish

kubectl -n argo-cd get secret argocd-initial-admin-secret -o jsonpath="{.data.password}" | base64 -d

Argo CD o'rnatib brauzerdan kirganimzidan bizdan kirish uchun login parol so'raladi. Kirish uchun user bu admin parolini esa tepadagi buyruq orqali bilib olishingiz mumkin.

Username -> admin

Passowrd -> yuroqidagi buyruq orqali olingan parol argo-cd

Argo CD ga kirganimzida quyidagi oyna ochiladi. argo-cd

Amaliyot

Keling Argo CD o'rnatib olganimizdan keyin amaliyot qilamiz. Bu uchun ushbu qo'llanmadan foydalanishingiz mumkin Kuberntes CI/CD | Github Actions + Argo CD (opens in a new tab). Ushbu qo'llanmada Kuberntes uchun CI/CD yozilgan CI qimsi Github Actions bilan CD qismi esa Argo CD bilan.

Qo'shimcha