Skip to content
Dokumentatsiya
HAProxy Load Balancing

HAProxy bilan HTTP/TCP load balancing va monitoring

haproxy

HAProxy yoki High Availability Proxy - bu yuqori samarali(high-performance) TCP/HTTP load balancer va proksi-server sifatida ishlaydigan open-source dasturiy ta'minot. U kiruvchi trafikni(incoming traffic) bir nechta serverlar yoki backend tizimlari bo'ylab taqsimlashda muhim rol o'ynaydi, optimal resurslardan foydalanishni, high availabilityni va web-applicationlar uchun kengaytirilishini(scalability) ta'minlaydi.

HAProxy client va server o'rtasida joylashgan reverse proxy sifatida ishlaydi. U kiruvchi client so'rovlarini(request) ushlab turadi va ularni oldindan belgilangan qoidalar(rules) va algoritmlar to'plami asosida tegishli backend serveriga yo'naltiradi. Ushbu jarayon HAProxy-ga bir nechta serverlar bo'ylab yukni(load) samarali muvozanatlash imkonini beradi, bu esa har qanday bitta serverning ishlamay qolishining oldini oladi, shu bilan birga barqaror(consistent) va responsive service deliveryni ta'minlaydi.

HAProxy ning muhim kuchli tomonlaridan biri uning moslashuvchanligi(flexibility) va sozlanishidadir(configurability). U keng ko'lamli konfiguratsiya opsiyalarini taklif qiladi va turli xil load balancing algoritmlarini qo'llab-quvvatlaydi, shu jumladan Round Robin, Least Connections, Source IP Hash, Weighted Round Robin, Weighted Least Connections. Ushbu ko'p qirralilik devops/adminlarga maxsus dastur talablariga mos(application specific) keladigan load-balancing behaviorini sozlash imkonini beradi.

Bundan tashqari, HAProxy HTTP headerlari, cookielar va URL yo'llari(path) kabi complex mezonlar(criteria) asosida SSL termination, content switching, health check va so'rovlarni yo'naltirish(request routing) kabi advanced xususiyatlarni taqdim etadi. Bu xususiyatlar devops/adminlarga murakkab trafik boshqaruvini amalga oshirish va web servicelarni yetkazib berishni optimallashtirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, HAProxy-ning low latency(past kechikish) bilan yuqori trafik(high traffic) hajmlarini boshqarish qobiliyati uni web applicationlar uchun high availability va performanceni ta'minlashni istagan ko'plab tashkilotlar uchun afzalroq tanlov qiladi. U ko'pincha turli xil deployment senariylarida, jumladan Content Delivery Networklarida (CDN), web hosting environmentda,cloud infrastructurelarda va yirik korporativ(enterprise) sozlashlarda qo'llaniladi.

O'zining mustahkamligi(robustness), moslashuvchanligi(adaptability) va katta hajmdagi trafikni boshqarish qobiliyati bilan HAProxy ko'plab applicationlar va servicelar uchun muhim web infrastructureni qo'llab-quvvatlovchi ishonchli va samarali load balanceri va proxy server yechimi sifatida industryda keng qo'llanildi.

ESLATMA-> Ushbu qo'llanma mazmuni yaxshi tushunish uchun bundan oldingi Load Balancing (opens in a new tab) va NGINX Load Balancing (opens in a new tab) qo'llanmalarini o'qib chiqishingiz kerak!

Ishni boshlash va HAProxy o'rnatish

HAProxy bilan load balancing qilishimiz uchun minimum 3ta server kerak bo'ladi bitta HAProxy load balancer server va 2ta backend application server.

Minimum Server talabi

OSRAMCPUXotiraStatic IPServer vazifasi
Ubuntu 20.044GB2vCPU 2 core50GBHa kerakHAProxy(Load Balancer)
Ubuntu 20.044GB2vCPU 2 core50GBShart emasApplication Server 1
Ubuntu 20.044GB2vCPU 2 core50GBShart emasApplication Server 2

Qo'llanmada ishlatilgan Serverlar IP mazilllari

ServerIP manzili
HAProxy(Load Balancer)185.168.1.20
Application Server 1185.168.1.21
Application Server 2185.168.1.22

HAProxy serverimizni sozlashni boshlaymiz.

1-> Tizimingizni yangilang.

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y

2-> HAProxy o'rnating. HAProxy ko'pgina Linux distributivlarining package management systemlariga kiritilgan:

Debian based uchun. Debian va Ubuntu uchun maxsus HAProxy versiylarini o'rnatish uchun quyidagi websaytdan foydalanishingiz mumkin. haproxy.debian.net (opens in a new tab)

sudo apt install haproxy -y

Ubuntu 20.04 uchun HAProxy 2.8 LTS

sudo apt-get install --no-install-recommends software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:vbernat/haproxy-2.8
sudo apt-get install haproxy=2.8.\*

Fedora uchun

sudo yum install haproxy

3-> HAProxy o'rnatilganidan keyin statusini tekshiring.

sudo systemctl status haproxy
sudo systemctl enable haproxy

HAProxy boshlang'ich konfiguratsiya.

HAProxy'ni serverimizga muvafaqqiyatli o'rnatib ishga tushirganimizdan keyin load balancer sifatida konfiguratsiya qilishni boshlasak bo'ladi. O'rnatish vaqtida avtomatik ravishda yaratiladigan /etc/haproxy/haproxy.cfg manzilidagi default konfiguratsiya faylini ko'rib chiqing. Ushbu fayl hech qanday load balancersiz standart sozlashni belgilaydi:

/etc/haproxy/haproxy.cfg
global
	log /dev/log	local0
	log /dev/log	local1 notice
	chroot /var/lib/haproxy
	stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin expose-fd listeners
	stats timeout 30s
	user haproxy
	group haproxy
	daemon
 
	# Default SSL material locations
	ca-base /etc/ssl/certs
	crt-base /etc/ssl/private
 
	# See: https://ssl-config.mozilla.org/#server=haproxy&server-version=2.0.3&config=intermediate
  ssl-default-bind-ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
  ssl-default-bind-ciphersuites TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
  ssl-default-bind-options ssl-min-ver TLSv1.2 no-tls-tickets
 
defaults
	log	global
	mode	http
	option	httplog
	option	dontlognull
  timeout connect 5000
  timeout client 50000
  timeout server 50000
	errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
	errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http
	errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http
	errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http
	errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http
	errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
	errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http

HAProxy konfiguratsiya fayli (ko'pincha haproxy.cfg deb nomlanadi) ikkita asosiy bo'limdan iborat: global va default. global section butun HAProxy jarayoniga taalluqli sozlamalarni belgilaydi, default bo'lim esa ma'lum frontend yoki backend bo'limlarida bekor qilinmasa, frontend va backendlar uchun default parametrlarni o'rnatadi.

global section

 • log /dev/log local0 va log /dev/log local1 notice -> Logga kirish manzillari va darajalarini belgilaydi. Log messagelari turli log darajalariga(log level) ega local0 va local1 obyektlariga yuboriladi (local1 uchun eslatma).

 • chroot /var/lib/haproxy-> HAProxy fayl tizimi koʻrinishini(filesystem view) cheklash orqali xavfsizlikni oshirish uchun chroot directoryni oʻrnatadi.

 • stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin expose-fd listeners-> Statistika uchun UNIX socketini sozlaydi. Bu tashqi dasturlarga (monitoring toollar kabi) HAProxy bilan o'zaro ta'sir qilish imkonini beradi.

 • stats timeout 30s-> Statistik so'rovlar(requestlar) uchun kutish vaqtini(timeout) 30 soniyagacha belgilaydi.

 • user haproxy va group haproxy-> HAProxy ishlaydigan foydalanuvchi(user) va guruhni(group) belgilaydi.

 • daemon-> HAProxy-ga fonda demon sifatida ishlashni buyuradi.

 • ca-base va crt-base-> SSL sertifikatlari va kalitlari(key) uchun default manzillar.

SSL bilan bog'liq konfiguratsiyalar

 • ssl-default-bind-ciphers va ssl-default-bind-ciphersuites-> Kiruvchi ulanishlar(incoming connection) uchun ruxsat etilgan SSL shifrlari va shifrlar to'plamini o'rnatadi.

 • ssl-default-bind-options-> Standart ulanish uchun SSL/TLS opsiyalarini sozlaydi. U minimal TLS versiyasini TLSv1.2 sifatida belgilaydi va TLS session ticketlarini o'chiradi.

default section

 • log global Loglar global logging manzillariga yuborilishi kerakligini bildiradi.
 • mode http Rejimni HTTP sifatida belgilaydi, bu HAProxy HTTP proksi-server sifatida ishlashini ko'rsatadi(HTTP Load Balancing).
 • option httplog HTTP so'rovlari(request) va javoblarini(response) logga yozishni yoqadi.
 • option dontlognull dontlognull directive opsiyasi tizimga hech qanday ma'lumot o'tkazmaydigan ulanishlarni logga yozmaslikni buyuradi. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, u health check tekshiruvlari yoki haqiqiy HTTP so'rovlarini o'z ichiga olmaydigan ulanishlarni loglarga yozmaslikni istisno qiladi.
 • timeout connect, timeout client, timeout server Ulanishning(connection) turli bosqichlari (connect(ulanish), client, server) uchun kutish vaqtini(timeout) o'rnatadi.
 • errorfile Maxsus HTTP xato(error) kodlari uchun maxsus(custom) xato fayllarini belgilaydi va foydalanuvchi tajribasini(user experience) yaxshilash uchun maxsus xato sahifalarini taqdim etadi.

Serverlarda web-ilovani ishga tushirib load-balancerni tekshirib ko'irish uchun devops-journey.uz (opens in a new tab) platformasi Docker imagedan foydalanamiz.

docker run -d -p 3000:3000 --name devops-journey --restart always devopsjourneyuz/devops-journey-uz:latest

HAProxy load balancer konfiguratsiya qilish.

HAProxy-dan foydalangan holda load-balancer sozlashda ikkita turdagi nodelar(server) aniqlanishi kerak: frontend va backend. Frontend - bu HAProxy ulanishlarni tinglaydigan(listen) node. Backend nodelari HAProxy so'rovlarini yo'naltirishi mumkin bo'lgan nodelardir. Uchinchi node turi, statistik node load-balancerni va boshqa ikkita nodeni kuzatish(monitoring) uchun ishlatilishi mumkin.

1-> nano matn muharririda /etc/haproxy/haproxy.cfg faylini oching va frontend qism uchun konfiguratsiyani qo'shing:

sudo nano /etc/haproxy/haproxy.cfg
/etc/haproxy/haproxy.cfg
frontend haproxynode
  bind *:80
  mode http
  default_backend backendnodes

Ushbu konfiguratsiya kiruvchi HTTP trafigini 80-portda tinglaydigan(listen) frontendni yaratadi va default ushbu trafikni backendnodes deb nomlangan backendga yuboradi. Ushbu sozlash sizga turli serverlar yoki servicelar o'rtasida trafik qanday yo'naltirilishi va load balancingni nazorat qilish uchun qoidalar, ACL (Access Control Lists), yoki boshqa shartlarni qo'shimcha aniqlash imkonini beradi. Bu konfiguratsiya bloki 80-portdagi barcha tarmoq interfeyslari bilan bog'langan haproxynode nomli frontend nodeni belgilaydi. U HTTP ulanishlarini tinglaydi (boshqa maqsadlarda TCP rejimidan foydalanish mumkin) va u backendning backend nodelaridan foydalanadi.

frontend qismini yana qo'shimcha sozlash mumkin.

bindVazifasi
bind 0.0.0.0:8080-portda ushbu serverga tayinlangan barcha IP manzillarni tinglaydi(listen).
bind :80Address uchun 0.0.0.0 ni belgilash bilan bir xil.
bind :80,:808080 va 8080 portlarida tinglaydi. (Portlar orasiga bo'sh joy qo'shilmaydi)
bind :6379-63906379 dan 6390 gacha bo'lgan barcha portlarni tinglang(listen).

2-> backend konfiguratsiyasini qo'shing:

/etc/haproxy/haproxy.cfg
backend backendnodes
  balance roundrobin
  option forwardfor
  http-request set-header X-Forwarded-Port %[dst_port]
  http-request add-header X-Forwarded-Proto https if { ssl_fc }
  option httpchk HEAD / HTTP/1.1\r\nHost:localhost
  server node1 185.168.1.21:3000 check
  server node2 185.168.1.22:3000 check

Bu backend nodelarni belgilaydi va bir nechta konfiguratsiya variantlarini belgilaydi. Keling backend configuratsiyani ko'rib chiqamiz.

 • backend backendnodes HAProxy konfiguratsiyasida odatda kiruvchi so'rovlarni bajaradigan serverlar yoki nodelar guruhini ifodalovchi backend qismini belgilaydi.

 • balance roundrobin Kiruvchi so'rovlarni backenddagi mavjud serverlar o'rtasida teng taqsimlab, load balancing algoritmini round-robinga o'rnatadi. Har bir keyingi so'rov navbatdagi keyingi serverga yuboriladi.

 • option forwardfor HAProxy-ga serverlarga yuborilgan HTTP so'rovlariga X-Forwarded-For headerini qo'shish imkonini beradi. Ushbu headerda acl clientning IP-manzili mavjud bo'lib, backend serverlariga kelib chiqqan clientni aniqlash imkonini beradi.

 • http-request set-header X-Forwarded-Port %[dst_port] Backend serverlariga yuborilgan HTTP so'rovlarida X-Forwarded-Port headerini o'rnatadi. U so'rov yuborilgan HAProxy serverining destination portini o'z ichiga oladi.

 • http-request add-header X-Forwarded-Proto https if { ssl_fc } HAProxy'ga kiruvchi so‘rov HTTPS(ssl_fc) orqali qabul qilingan bo‘lsa, X-Forwarded-Proto headerini HTTP so‘rovlariga qo‘shadi. Ushbu header client tomonidan so'rovni amalga oshirishda foydalaniladigan protokolni ko'rsatadi.

 • option httpchk HEAD / HTTP/1.1\r\nHost:localhost Backend serverlari uchun HTTP health checkni sozlaydi. U serverlarning sog'lig'ini tekshirish(health check) uchun HTTP versiyasi va Host headeri localhost ga o'rnatilgan holda root(ildiz) yo'liga ("/") HTTP HEAD so'rovini yuboradi. HAProxy ushbu tekshiruvdan kiruvchi so'rovlarni ko'rib chiqish uchun server mavjudligini aniqlash uchun foydalanadi.

 • server node1 185.168.1.21:3000 check va server node2 185.168.1.22:3000 check Backend backendnodes ichida ikkita serverni (node1 va node2) belgilaydi. Har bir server IP manzili va port raqami (mos ravishda 185.168.1.21:3000 va 185.168.1.22:3000) bilan aniqlanadi. Tekshirish(check) kalit so'zi HAProxy sozlangan health check metodi (option httpchk) yordamida ushbu serverlarning sog'lig'ini muntazam ravishda tekshirishi kerakligini bildiradi. Ushbu serverlar kiruvchi so'rovlarni bajarishga tayyor.

Umumiy qilib aytganda HAProxy-dagi ushbu backend konfiguratsiyasi headerlar (X-Forwarded-For, X-Forwarded-Port, X-Forwarded-Proto), health check va ikkita backend serverlari uchun maxsus sozlamalar bilan load balancer muhitini (roundrobin) o'rnatadi. node1 va node2 kiruvchi trafikni boshqarish uchun tayyor serverlar(backend serverlar).

3-> Konfiguratsiyaga ixtiyoriy stats nodeni qo'shing:

/etc/haproxy/haproxy.cfg
listen stats
  bind :32700
  stats enable
  stats uri /
  stats hide-version
  stats auth admin:password_405

Ushbu konfiguratsiya HAProxy-da stats nomli stats endpointni o'rnatadi:

 • listen stats Odatda HAProxy instance uchun statistik maʼlumotlar va monitoring maʼlumotlariga kirishni taʼminlaydigan stats listen endpointni belgilaydi.
 • bind :32700 Ushbu stats endpoint barcha mavjud tarmoq interfeyslarida 32700 portiga ulanishini bildiradi (: barcha interfeyslarni bildiradi). Bu statistika sahifasiga kirish mumkin bo'lgan port.
 • stats enable Foydalanuvchilarga HAProxy statistikasi va monitoringiga kirish imkonini beruvchi ushbu endpoint uchun statistik sahifani yoqadi.
 • stats uri / Statistik ma'lumotlar sahifasiga kirish uchun URI (Uniform Resource Identifier)ni o'rnatadi. Bunday holda, root URI ("/") ga kirish statistika va monitoring ma'lumotlarini ko'rsatadi.
 • stats hide-version HAProxy versiyasi ma'lumotlarini statistika sahifasidan yashiradi, bu esa potentsial tajovuzkorlarga ma'lum versiya tafsilotlarini oshkor qilmaslik orqali xavfsizlikni oshiradi.
 • stats auth admin:password_405 Statistika sahifasiga kirish uchun HTTP asosiy autentifikatsiyasini sozlaydi. Foydalanuvchi nomi admin, parol esa password_405. Statistik ma'lumotlar va monitoring ma'lumotlariga kirish uchun foydalanuvchilardan ushbu hisob ma'lumotlarini kiritish so'raladi.

Ushbu konfiguratsiya 32700-portda asosiy autentifikatsiyaga ega monitoring endpointini (stats) o'rnatadi, bu esa xavfsizlikni yaxshilash uchun versiya tafsilotlarini yashirish bilan birga HAProxy statistikasi va monitoring ma'lumotlariga kirish imkonini beradi.

4-> O'zgartirishlardan keyin to'liq konfiguratsiya fayli:

/etc/haproxy/haproxy.cfg
global
	log /dev/log	local0
	log /dev/log	local1 notice
	chroot /var/lib/haproxy
	stats socket /run/haproxy/admin.sock mode 660 level admin expose-fd listeners
	stats timeout 30s
	user haproxy
	group haproxy
	daemon
 
	# Default SSL material locations
	ca-base /etc/ssl/certs
	crt-base /etc/ssl/private
 
	# See: https://ssl-config.mozilla.org/#server=haproxy&server-version=2.0.3&config=intermediate
  ssl-default-bind-ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
  ssl-default-bind-ciphersuites TLS_AES_128_GCM_SHA256:TLS_AES_256_GCM_SHA384:TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
  ssl-default-bind-options ssl-min-ver TLSv1.2 no-tls-tickets
 
defaults
	log	global
	mode	http
	option	httplog
	option	dontlognull
  timeout connect 5000
  timeout client 50000
  timeout server 50000
	errorfile 400 /etc/haproxy/errors/400.http
	errorfile 403 /etc/haproxy/errors/403.http
	errorfile 408 /etc/haproxy/errors/408.http
	errorfile 500 /etc/haproxy/errors/500.http
	errorfile 502 /etc/haproxy/errors/502.http
	errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
	errorfile 504 /etc/haproxy/errors/504.http
 
frontend haproxynode
  bind *:80
  mode http
  default_backend backendnodes
 
backend backendnodes
  balance roundrobin
  option forwardfor
  http-request set-header X-Forwarded-Port %[dst_port]
  http-request add-header X-Forwarded-Proto https if { ssl_fc }
  option httpchk HEAD / HTTP/1.1\r\nHost:localhost
  server node1 185.168.1.21:3000 check
  server node2 185.168.1.22:3000 check
 
listen stats
  bind :32700
  stats enable
  stats uri /
  stats hide-version
  stats auth admin:password_405

5-> HAProxy konfiguratsiyani yozib bo'lganimizdan keyin uni sintaksis xatolarini tekshirib olamiz.

haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg

6-> HAProxy load balancerni restart berib qayta ishga tushiramiz.

sudo service haproxy restart
sudo service haproxy status

Endi 185.168.1.20 IP manzilidagi HAProxy nodega(server) kiruvchi har qanday so'rovlar IP manzili 185.168.1.21 yoki 185.168.1.22 bo'lgan backend nodelarga yo'naltiriladi. Ushbu backend nodelari HTTP so'rovlariga xizmat qiladi. Agar istalgan vaqtda ushbu nodelardan biri health checkdan o'ta olmasa, ular testdan o'tmaguncha hech qanday so'rovlarni bajarish uchun foydalanilmaydi.

Statistikani ko'rish va nodelarning holatini kuzatish uchun belgilangan portdagi veb-brauzerda frontend nodening IP manziliga yoki domen nomiga o'ting, masalan, http://185.168.1.20:32700. Bu so'rovning ma'lum bir nodega necha marta yuborilganligi, shuningdek, oldingi node tomonidan bajarilgan joriy va oldingi sessionlar soni kabi statistik ma'lumotlarni ko'rsatadi.

haproxy

Haproxy Load balancing metodlar

HAProxy turli xil laod-balancing algoritmlari va konfiguratsiyalarini qo'llab-quvvatlaydi, bu devopos/adminlarga kiruvchi trafikni muayyan ehtiyojlar asosida taqsimlash imkonini beradi. HAProxy tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan load balancing metodlari va konfiguratsiyalari:

ESLATMA-> Ushbu Load Balaning metodlar haqida Load Balancing (opens in a new tab) va NGINX Load Balancing (opens in a new tab) qo'llanmalarinida yaxshi yoritilgan!. Bu qismda shu load balancing metodlarini HAProxy configuratsiya qilish ko'rsatilgan.

haproxy

Round Robin

/etc/haproxy/haproxy.cfg
backend backendnodes
  balance roundrobin
  server server1 192.168.1.10:80 check
  server server2 192.168.1.11:80 check
  server server3 192.168.1.12:80 check

Least Connections

/etc/haproxy/haproxy.cfg
backend backendnodes
  balance leastconn
  server server1 192.168.1.10:80 check
  server server2 192.168.1.11:80 check
  server server3 192.168.1.12:80 check

Source IP Hash

/etc/haproxy/haproxy.cfg
backend backendnodes
  balance source
  server server1 192.168.1.10:80 check
  server server2 192.168.1.11:80 check
  server server3 192.168.1.12:80 check

URI Hash

/etc/haproxy/haproxy.cfg
backend backendnodes
  balance uri
  server server1 192.168.1.10:80 check
  server server2 192.168.1.11:80 check
  server server3 192.168.1.12:80 check

URL Parameters

/etc/haproxy/haproxy.cfg
backend backendnodes
  balance url_param sid
  server server1 192.168.1.10:80 check
  server server2 192.168.1.11:80 check
  server server3 192.168.1.12:80 check

Random

/etc/haproxy/haproxy.cfg
backend backendnodes
  balance random
  server server1 192.168.1.10:80 check
  server server2 192.168.1.11:80 check
  server server3 192.168.1.12:80 check

Dynamic Weight

/etc/haproxy/haproxy.cfg
backend backendnodes
  balance rdp-cookie
  cookie SRV_ID insert indirect nocache
  server server1 192.168.1.10:80 check cookie srv1 weight 10
  server server2 192.168.1.11:80 check cookie srv2 weight 5
  server server3 192.168.1.12:80 check cookie srv3 weight 3

ACL bilan ishlash(domen ulash)

HAProxy-da ACL(Access Control Lists) turli mezonlar asosida shartli moslashtirishni amalga oshirish uchun ishlatiladi, bu sizga trafikni tanlab yo'naltirish yoki boshqarish imkonini beradi. Ular maxsus so'rovlarni belgilangan backendlarga yo'naltirishda yoki belgilangan shartlar asosida qoidalarni(rule) qo'llashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

HAProxy'dagi ACL'lar kiruvchi so'rovlarning headerlari, URL manzillari yoki boshqa atributlar kabi muayyan elementlarini tahlil qilish va oldindan belgilangan qoidalar(rule) asosida shartli marshrutlash(onditional routing) yoki trafikni manipulyatsiya qilish uchun kuchli usulni taklif qiladi. Bu qobiliyat load-balancer ichidagi turli xil trafik turlari yoki manbalarini granulyar boshqarish(granular control) va moslashtirilgan boshqarish(tailored handling) imkonini beradi.

HAProxyda domen bilan ishlash uchun Access Control List Mappingdan foydalanmiz. Masalan bizda devops-journey.uz (opens in a new tab) domenimiz bor bu uchun HAProxy konfiguratsiya quyidagicha bo'ladi.

/etc/haproxy/haproxy.cfg
frontend haproxynode
  bind *:80
  mode http
	acl devops_journey_acl hdr(host) -i devops-journey.uz
	use_backend devops_journey_backend if devops_journey_acl
  default_backend backendnodes
 
backend devops_journey_backend
  balance roundrobin
  option forwardfor
  http-request set-header X-Forwarded-Port %[dst_port]
  http-request add-header X-Forwarded-Proto https if { ssl_fc }
  option httpchk HEAD / HTTP/1.1\r\nHost:localhost
  server node1 185.168.1.21:3000 check
  server node2 185.168.1.22:3000 check
 
backend backendnodes
  balance roundrobin
  option forwardfor
  http-request set-header X-Forwarded-Port %[dst_port]
  http-request add-header X-Forwarded-Proto https if { ssl_fc }
  option httpchk HEAD / HTTP/1.1\r\nHost:localhost
  server node1 185.168.1.21:3000 check
  server node2 185.168.1.22:3000 check
 
listen stats
  bind :32700
  stats enable
  stats uri /
  stats hide-version
  stats auth admin:password_405

acl devops_journey_acl hdr(host) -i devops-journey.uz Host headerida devops-journey.uz (opens in a new tab) so'rovlarini tekshiradigan devops_journey_acl nomli ACL yaratadi. hdr(host) ACL kiruvchi HTTP so'rovlarining Host headeriini tekshirishini bildiradi. i Katta-kichik harflarsiz moslikni bajaradi.

use_backend devops_journey_backend if devops_journey_acl Kiruvchi so'rovning Host headerida devops-journey.uz bo'lsa, va devops_journey_acl ga mos keladigan so'rovlarni devops_journey_backend nomli maxsus backend serverlarga yo'naltiradi. devops_journey_acl shartiga mos kelmaydigan so‘rovlar backendnodes backendga yo‘naltiriladi.

Qisqa qilib aytganda, Host headeriga asoslangan so'rovlarni moslashtirish uchun ACL (devops_journey_acl) dan foydalanadi, xususan, domen devops-journey.uz (opens in a new tab) bo'lgan so'rovlarni yo'naltiradi. Ushbu shartga mos keladigan so'rovlar devops_journey_backenddagi serverlarga yo'naltiriladi, qolgan barcha so'rovlar esa default backend backendnodesga yo'naltiriladi.

SSL Sertifikat bilan ishlash

Yuqorida ACL bilan domen uladik lekin loyihamiz httpda ishlab turibti uni https o'zgartirishimiz kerak. Buning uchun bizga SSL sertifikat kerak bo'ladi, sertifikatni certbot yordami olamiz. Boshlash uchun Certbot yordamida SSL sertifikatini olish va uni HAProxy bilan sozlash bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi.

1-> Certbot o'rnatib oling.

sudo apt update
sudo apt-get install certbot -y

Bu buyruq bepul sertifikat organi Let's Encryptdan SSL sertifikatlarini olish uchun foydalaniladigan Certbot-ni o'rnatadi.

2-> SSL Sertifikatini olamiz. Birinchi navbatda 80 portda ishlab turgan haproxyni stop qilamiz.

sudo systemctl stop haproxy

SSL sertifikat olamiz.

sudo certbot certonly --standalone -d devops-journey.uz

3-> Birlashtirilgan SSL faylini yaratish

cd /etc/letsencrypt/live/devops-journey.uz
cat fullchain.pem > ssl.pem
cat privkey.pem >> ssl.pem

Ushbu birlashtirilgan fayl (ssl.pem) HAProxy yoki sertifikat va private keyni o'z ichiga olgan bitta faylni talab qiluvchi boshqa servicelarda ishlatilishi mumkin.

3-> HAProxy'ni SSL sertifikati bilan sozlash

haproxy.cfg faylimizdagi frontend qismiga quyigadi qo'shimchani qo'shamiz.

/etc/haproxy/haproxy.cfg
frontend haproxynode
  bind *:443 ssl crt /etc/letsencrypt/live/haproxy.xilol.uz/ssl.pem
  mode http
  acl devops_journey_acl hdr(host) -i haproxy.xilol.uz
  use_backend devops_journey_backend if devops_journey_acl
  default_backend backendnodes

Ushbu konfiguratsiya HTTPS porti bo'lgan *:443 portni tinglashni(listen) bildiradi va SSL uchun sertifikat faylini ko'rsatadi.

4-> HAProxy'ni qayta ishga tushiramiz.

HAProxy konfiguratsiyasini xatoliklari boirligi yoki yo'qligini tekshirib olamiz.

haproxy -c -f /etc/haproxy/haproxy.cfg

Natija muvafaqqiyatli bo'lganidan keyin HAProxyni qayta ishga tushiramiz.

sudo systemctl restart haproxy
sudo systemctl status haproxy

Haproxy ishga tuhsganidan keyin domen orqali applicationimizga kirganimizda u https bilan ishlashi kerak.

Bir nechta backend serverlar va domenlar bilan ishlash.

Agar sizda bir nechta loyihalar va domenlar bo'lsa HAProxyda quyidagicha load balancer configuratsiya qilishingiz mumkin. Ushbu konfiguratsiyada numuna sifatida google.com (opens in a new tab), github.com (opens in a new tab), youtube.com (opens in a new tab) ko'rsatilgan.

/etc/haproxy/haproxy.cfg
frontend haproxynode
  bind *:443 ssl crt /etc/letsencrypt/live/google.com/ssl.pem crt /etc/letsencrypt/live/github.com/ssl.pem crt /etc/letsencrypt/live/youtube.com/ssl.pem
  mode http
 
	acl google_acl hdr(host) -i google.com
	acl github_acl hdr(host) -i github.com
	acl youtube_acl hdr(host) -i youtube.com
 
	use_backend google_backend if google_acl
	use_backend github_backend if github_acl
	use_backend youtube_backend if youtube_acl
  default_backend backendnodes
 
backend google_backend
  balance roundrobin
  option forwardfor
  http-request set-header X-Forwarded-Port %[dst_port]
  http-request add-header X-Forwarded-Proto https if { ssl_fc }
  option httpchk HEAD / HTTP/1.1\r\nHost:localhost
  server node1 185.168.1.21:3000 check
  server node2 185.168.1.22:3000 check
 
backend github_backend
  balance roundrobin
  option forwardfor
  http-request set-header X-Forwarded-Port %[dst_port]
  http-request add-header X-Forwarded-Proto https if { ssl_fc }
  option httpchk HEAD / HTTP/1.1\r\nHost:localhost
  server node1 185.168.1.23:5000 check
  server node2 185.168.1.24:5000 check
 
backend google_github
  balance roundrobin
  option forwardfor
  http-request set-header X-Forwarded-Port %[dst_port]
  http-request add-header X-Forwarded-Proto https if { ssl_fc }
  option httpchk HEAD / HTTP/1.1\r\nHost:localhost
  server node1 185.168.1.25:9000 check
  server node2 185.168.1.26:9000 check
 
backend backendnodes
  balance roundrobin
  option forwardfor
  http-request set-header X-Forwarded-Port %[dst_port]
  http-request add-header X-Forwarded-Proto https if { ssl_fc }
  option httpchk HEAD / HTTP/1.1\r\nHost:localhost
  server node1 185.168.1.21:3000 check
  server node2 185.168.1.22:3000 check
 
listen stats
  bind :32700
  stats enable
  stats uri /
  stats hide-version
  stats auth admin:password_405

Grafana va Prometheus bilan HAProxy monitoring

haproxy

HAProxy'ni monitoring qilib kuzatib borish uchun haproxy_exporter, prometheus va vizualizatsiya uchun Gfana ishlatamiz.

Serverlarni monitoring qilish (opens in a new tab) qo'llanmasida Prometheus va Grafana o'rnatib sozlash ko'rsatilgan. Prometheus va Grafana o'rnatish uchun quyidag qo'llanmalardan foydalaning.

Prometheus o'ratish va sozlash (opens in a new tab), Prometheusni service sifatida sozlash (opens in a new tab), Grafana serverini qanday o'rnatish va sozlash (opens in a new tab), Grafana va Prometheusni integratsiya qilish (opens in a new tab), Grafana Dashboardni import qilish (opens in a new tab)

Prometheus va Grafanai o'rnatib sozlaganizdan keyin haproxy serverimizga haproxy_exporter o'rnatamiz.

docker run -d -p 9101:9101 --name haproxy-exporter quay.io/prometheus/haproxy-exporter:latest --haproxy.scrape-uri="http://admin:password_405@185.168.1.20:32700/haproxy?stats;csv"

Bu buyruqda haproxy serveri IP mazili va stats node porti, kirish uchun login parol yozib docker orqali ishga tushiriladi.

Haproxy exporterni ishga tushirganingizdan keyin promethus konfiguratsiyaga quyidagi bo'lakni qo'shib qo'yasiz.

/etc/prometheus/prometheus.yml
 
 - job_name: "haproxy_exporter"
  static_configs:
   - targets: ["185.168.1.20:9101"]

Prometheus configuratsiyaga haproxy_expoterni qo'shib qo'yganingizdan keyin prometheusga restart beramiz.

sudo systemctl restart prometheus
sudo systemctl status prometheus

Grafanada haproxy metrikalarini vizualizatsiya qilib ko'rish uchun HAProxy uchun ishlab chiqilgan dashboardni import qilib olamiz. Grafana Dashboardni import qilish (opens in a new tab)

Grafana HAProxy (opens in a new tab) dashboard ID: 2428

Qo'shimcha

Foydalanilgan manbalar: www.haproxy.com (opens in a new tab), www.linode.com (opens in a new tab)

Qo'shimcha Resurslar

Sana: 2024.01.08(2024-yil 8-yanvar)

Oxirgi yangilanish: 2024.01.09(2024-yil 9-yanvar)

Muallif: Otabek Ismoilov

Telegram (opens in a new tab)Github (opens in a new tab)LinkedIn (opens in a new tab)